Xagħra
Street View (se presente)
Descrizione

Xagħra

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

01092              Kappella tal-Karmnu (Ta’Ħamet) / Chapel Madonna of Mount Carmel                       Xagħra

01093              Statwa tal-Ecce Homo / Statue Ecce Homo                                                                         Xagħra

01094              Niċċa ta’ Santa Rita / Niche of St. Rita                                                                                   Xagħra

01095              Niċċa ta’ Maria Bambina / Niche of the young Madonna                                                  Xagħra

01096              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes                             Xagħra

01097              Niċċa tal-Madonna tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows                               Xagħra

01098              Niċċa ta’ San Antnin ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua                                 Xagħra

01099              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                       Xagħra

01100              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumpion of the Madonna                                         Xagħra

01101              Niċċa ta’ Santa Rita / Niche of St. Rita                                                                                   Xagħra

01102              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St. Paul                                                                                    Xagħra

01103              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01104              Niċċa ta’ San Antnin ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua                                 Xagħra

01105              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St. Michael                                                                            Xagħra

01106              Niċċa tal-Madonna tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows                               Xagħra

01107              Knisja Parrokjali tat-twelid tal-Madonna / Parish Church of the nativity of the Madonna            Xagħra

01108              Niċċa tal-Madonna tal-Ħniena / Niche of the Madonna of Mercy                                  Xagħra

01109              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel                 Xagħra

01110              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes                             Xagħra

01111              Statwa tal-Madonna tal-Isperanza / Statue of the Madonna of Hope                          Xagħra

01112              Knisja tan-Nazzarenu / Church of Christ Nazarene                                                            Xagħra

01113              Niċċa ta’ Sant Wistin / Niche of St. Augustine (Maria Gaudorium)                                Xagħra

01114              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01115              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                       Xagħra

01116              Niċċa vojta / Empty Niche                                                                                                           Xagħra

01117              Knisja ta’ San Anton Abbati / Church of St. Anthony the Abbot                                     Xagħra

01118              Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus                                   Xagħra

01119              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01120              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                       Xagħra

01121              Reliev tal-Sagra Familja / Relief of the Holy Family                                                           Xagħra

01122              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel                 Xagħra

01123              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01124              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes                             Xagħra

00001                                                          It-Tempji tal-Ġġantija / Ġġantija Temples Xagħra

00005                                                          Il-Mitħna ta’ Kola’ / Ta’Kola’ Windmill   Xagħra

00026      Iċ-Ċirku tax-Xagħra / Xagħra Stone Circle                                                        Xagħra

00030      In-Nuffara / Nuffara Bronze Age Settlement                                                      Xagħra

 

01703              Remains of Ramla Entrenchment                                                                                     Xagħra

 

Vai su Google Maps
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione
[contact-form-7 id="18385"]
Share