Descrizione

Rabat (Malta)

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

00060             Torri tan-Nadur / Nadur Tower (Updated)

01195                 Villa Marija

01197                 Ghajn tal-Hasselin, Ghajn Hammam / Ghajn Hammam Wash House

01200                 Villa Luigisland

2323                 Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni / Church of the Immaculate Conception

2324                 Knisja ta’ San Martin ta’ Tours / Church of St Martin of Tours

2325                 Kappella ta’ San Martin ta’ Tours / Chapel of St Martin of Tours

2326     Knisja tal-Immakulata u ta’ Sant Anton Abbati /

Church of the Immaculate and St Anthony the Abbot (Ghemieri)

2327                 Knisja tat-twelid tal-Madonna / Church of the Nativity of the Virgin Mary

2328                 Knisja tat-twelid tal-Madonna / Church of the Nativity of the Madonna

2329                 Kappella ta’ Santa Katerina / Chapel of St Catherine

2330                 Niċċa tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows

2331                 Kappella ta’ San Nikola u Santa Luċija / Chapel of St Nicholas and St Lucy

2332                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2333                 Kappella ta’ San Mikiel / Chapel of St Michael (Sancir)

2334     Kappella tas-Soċjeta tal-Qalb Mqaddsa /

Chapel of the Society of the Sacred Heart

2335                 Knisja dedikata lil-Mater Admirabilis / Church of the Mater Admirabilis

2336                 Kappella ta’ San Anton / Chapel of St Anthony

2337                 Statwa ta’ San Ġużepp / Statue of St Joseph

2338                 Salib tad-Dejma / Dejma Cross

2339                 Knisja ta’ San Mark / Church of St Mark

2340                 Reliev tal-Madonna / Relief of the Madonna

2341                 Statwa ta’ San Anton Abbati / Statue of St Anthony the Abbot

2342                 Statwa ta’ Sant Wistin / Statue of St Augustine

2343                 Statwa tal-Madonna taċ-ċintura / Statue of the Madonna of the Girdle

2344                 Statwa ta’ San Nikola ta’ Torentino / Statue of St Nicholas of Torentino

2345                 Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill / Niche of the Madonna of the Good Counsel

2346                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2347                 Knisja ta’ San Bartilmew / Church of St Bartholomew

2348                 Niċċa tal-Ecce Homo / Niche of the Ecce Homo

2349                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2350                 Knisja ta’ Santa Marija (ta’ Doni) / Church of St Mary (Ta’ Doni)

2351                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2352                 Niċċa tat-twelid ta’ Kristu / Niche of the Nativity of Christ

2353                 Salib Stone Cross

2354                 Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

2355                 Reliev tal-Assunta / Relief of the Assumption

2356                 Niċċa tas-Salvatur / Niche of Christ the Saviour

2357     Knisja tat-twelid tal-Madonna ta’ Ġieżu /

Church of the Nativity of the Madonna of Jesus (Ta’ Giezu)

2358                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2359                 Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St Francis

2360                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2361                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2362                 Niċċa ta’ Sant Antin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

2363                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2364                 Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

2365                 Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

2366                 Knisja Parrokjali ta’ San Pawl / Parish Church of St Paul

2367                 Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesù / Niche of the Sacred Heart of Jesus

2368                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2369                 Niċċa tal-Ecce Homo / Niche of the Ecce Homo

2370                 Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

2371                 Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

2372                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2373                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2374                 Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill / Niche of the Madonna of the Good Counsel

2375                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2376                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2377                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2378                 Niċċa ta’ Santa Agata / Niche of St Agatha

2379                 Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

2380                 Niċċa ta’ Santa Agata / Niche of St Agatha

2381                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2382                 Niċċa tas-Sagra Familja / Niche of the Holy Family

2383                 Niċċa ta’ Santa Agata / Niche of St Agatha

2384                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2385                 Salib / Cross

2386                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2387                 Niċċa tal-Madonna bil-Bambin / Niche of the Madonna and Jesus

2388                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2389                 Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Cruxifix

2390                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2391                 Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

2392                 Statwa ta’ San Katald / Statue of St Catald

2393                 Knisja ta’ San Katald / Church of St Catald

2394                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2395                 Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

2396                 Statwa ta’ San Pietru / Statue of St Peter

2397                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2398                 Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesù / Niche of the Sacred Heart of Jesus

2399                 Kappella tal-Vitorja u San Nikola /Chapel of the Nativity of Our Lady and St Nicholas

2400                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2401                 Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill / Niche of the Madonna of the Good Counsel

2402                 Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Cruxifix

2403                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2404                 Knisja ta’ San Franġisk / Church of St Francis

2405                 Statwa ta’ San Anton ta’ Padova / Statue of St Anthony of Padua

2406                 Niċċa tal-Madonna tal-buon kunsill / Niche of the Madonna of the Good Counsel

2407                 Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

2408                 Statwa ta’ San Franġisk / Statue of St Francis of Assisi

2409                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2410                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2411                 Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St Francis of Assisi

2412                 Niċċa ta’ San Vinċenz Ferreri / Niche of St Vincent Ferreri

2413                 Niċċa ta’ San Bonaventura / Niche of St Bonaventura

2414                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2415                 Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

2416                 Niċċa ta’ Sant Anton ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

2417                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2418                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2419                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2420                 Niċċa tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows

2421                 Niċċa tal-Madonna bil-Bambin / Niche of the Madonna with Jesus

2422                 Knisja ta’ San Bastjan / Church of St Sebastian

2423                 Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

2424                 Niċċa ta’ Kristu Salvatur / Niche of Christ the Saviour

2425                 Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

2426                 Niċċa tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows

2427                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2428                 Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

2429                 Kappella ta’ San Anton Abbati / Chapel of St Anthony the Abbot

2430                 Kappella tas-Sorijiet tal-Karita / Chapel of the Sisters of Charity

2431                 Kappella tal-Madonna tal-Virtù / Chapel of Our Lady of Virtù

2432                 Kappella tas-Sorijiet tal-Orsolini / Chapel of the Ursuline Sisters

2433                 Knisja tal-Lunzjata / Church of the Annuciation

2434                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2435                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2436                 Knisja tal-Madonna tal-Għar / Church of the Madonna of the Grotto

2437                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2438                 Statwa tal-Madonna tar-Rużarju / Statue of the Madonna of the Rosary

2439                 Niċċa ta’ San Vinċenz Ferreri / Niche of St Vincent Ferreri

2440                 Knisja tat-twelid tal-Madonna /Church of the Nativity of the Virgin Mary (ta’ Qasha)

2441                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2442                 Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

2443                 Knisja ta’ San Publiju / Church of St Publius

2444                 Niċċa ta’ Santa Agata / Niche of St Agatha

2445                 Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

2446                 Kappella ta’ San Nikola / Chapel of St Nicholas (Ta’ Saura)

2447                 Knisja ta’ Santa Agata / Church of St Agatha

2448                 Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

2449                 Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul (Kuntent)

2450                 Niċċa ta’ San Duminku / Niche of St Domenic of Guzman

 

Condividi/Share
Share
Street View (se presente)
Luogo
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Luogo
59 Vjal il-Ħaddiem
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Condividi/Share
  Share
  Share