REIMAR: Reġistru tal-Identità tal-Irħula tas-Sajd u tal-Baħar fil-Mediterran

Paġna ta' referenza: Atlas tal-Wirt Kulturali Intanġibbli ta' Sqallija

Ir-Reġistru ġie stabbilit bil-Liġi Reġjonali tal-20 ta’ Ġunju 2019, n. 9, Art 5 paragrafu 1. L-abbozzar tar-reġistru (Art. 5 paragrafu 2), f’konformità mal-indikazzjonijiet tal-Kummissjoni Intergovernattiva għas-salvagwardja tal-wirt kulturali intanġibbli tal-UNESCO, ukoll sabiex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ il-Wirt Intanġibbli tal-Wirt Kulturali tal-wirt intanġibbli (Lista rappreżentattiva tal-Wirt Kulturali Intanġibbli tal-Umanità) u l-lista tal-wirt kulturali intanġibbli li jeħtieġ protezzjoni urġenti (Lista tal-Wirt Kulturali Intanġibbli li jeħtieġ Salvagwardja Urġenti)". Biex ikun fihom id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 tal-artikolu 5 tal-liġi msemmija hawn fuq, ġew stabbiliti s-sitt taqsimiet li ġejjin (Source Regione Sicilia - https://reimar.it/il-reimar/)

1. Irħula mal-baħar

Jidentifika l-irħula mal-baħar ta’ Sqallija kkaratterizzati minn elementi ta’ eċċellenza f’termini ta’ ippjanar urban, arkitettura storika u antropoloġija, bil-għan li jipproċedi bit-titjib adegwat tagħhom f’termini ta’ pajsaġġ, turiżmu, kultura u produzzjoni

Is-sezzjoni tinkludi l-irħula mal-baħar Sqallija li jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

    • Struttura urbana ta’ daqs żgħir li żammet ir-rikonoxximent tagħha fl-istruttura tal-insedjament storiku u l-kontinwità tat-tessuti tal-bini storiku, li tagħti fuq il-baħar u b’nukleu ta’ pedament preeżistenti fl-900s;
    • Wirt arkitettoniku jew tal-pajsaġġ ta’ rilevanza kbira bi prossimità jew preżenza ta’ bini storiku tipiku tal-identità marittima bħal nases tat-tonn, torrijiet kostali, postijiet storiċi tal-ħatt l-art, fanali, fabbriki marbuta mal-ipproċessar tal-ħut, knejjes u kappelli użati għall-qima tas-sajjieda;
    • Aċċessibilità mill-art u bil-baħar, bil-preżenza ta’ mill-inqas port wieħed, marina jew baċir konnessi direttament maċ-ċentru abitat;
    • Tradizzjoni dokumentata fl-attività tas-sajd ma' komunità lokali u ekonomija marbuta storikament mal-attività tal-baħar;
    • Preżenza ta’ elementi tal-wirt kulturali intanġibbli marbut mal-baħar bħal tradizzjonijiet, festi, għarfien tekniku, leġġendi, stejjer, partikolaritajiet tal-ikel u tal-inbid, eċċ.

2. Għarfien tal-baħar

It-taqsima tal-inventarju għarfien tradizzjonali u tekniki antiki mgħoddija minn ġenerazzjoni għal oħra li, bħala eżempju, jistgħu jinkludu: ħaddiema tal-vapuri u tekniki tal-ipproċessar relatati, tekniki tradizzjonali tal-bini tad-dgħajjes, attivitajiet tas-snajja tradizzjonali relatati mas-sajd u l-kultura tal-baħar, riċetti tradizzjonali, tekniki tradizzjonali tas-sajd u għodod relatati, tekniki tradizzjonali għall-preservazzjoni u l-ipproċessar tal-qabda.

3. Ċelebrazzjonijiet ritwali

Dawn huma ċelebrazzjonijiet ritwali tradizzjonali, sagri, pagani u pre-Kristjani, ipprattikati f’irħula magħżula mal-baħar, rappreżentattivi tal-identità kollettiva u identifikati bħala elementi fundaturi tal-komunità, skont l-Art. 2 tal-Konvenzjoni tal-UNESCO għas-Salvagwardja tal-Wirt Kulturali Intanġibbli (2003).

4. Espressjonijiet tradizzjonali u spazji kulturali

Is-sezzjoni fiha t-tradizzjonijiet mużikali, taż-żfin, drammatiċi, verbali u tal-logħob (eż. cialome u kanzunetti tal-baħar) trażmessi fi ħdan id-dinamika tal-elaborazzjoni tal-komunità storikament stratifikata; spazji ta’ identità li fihom il-komunitajiet jirrikonoxxu lilhom infushom u li rreġistraw avvenimenti li jagħtu lok għal dinamiċi ta’ memorji kollettivi simboliċi, jew li jinqalgħu bħala xenarji soċjokulturali identifikati storikament (eż. swieq tal-ħut storiċi).

5. Nases tat-tonn fissi e bini għall-ipproċessar tal-ħut

Is-sezzjoni hija ddedikata għal postijiet fejn huwa possibbli li tiġi dokumentata l-preżenza storika ta’ faċilitajiet tas-sajd għat-tonn li fihom ikun hemm fdalijiet ta’ stabbilimenti qodma jew bini rkuprat, kif ukoll l-infrastruttura mobbli meħtieġa għas-sajd tat-tonn (eż. sistema tax-xibka u cables); kostruzzjonijiet tradizzjonali oħra (eż. Dammusi).

6. Mużewijiet tal-baħar

Is-sezzjoni hija ddedikata għall-mużewijiet tal-baħar li jippromwovu t-tradizzjonijiet u l-kultura tal-baħar u s-sajd Sqalli.

Aktar informazzjoni fuq il-websajt istituzzjonali REIMAR 

Dokumenti ta' referenza:

Żur l-Arkivju REIMAR tagħna

Nota ta' spjegazzjoni (Ignazio Calogero)

Ir-Reġistru jsegwi, u jirrevedi, dak preċedenti Reġistru tal-Identità tas-Sajd u l-Vħula tal-Baħar fil-Mediterran, stabbilit mill-Maniġer Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajd tal-Mediterran bid-Digriet n. 375/pesca tal-14 ta’ Ġunju 2016 u ppubblikata fil-GURS n. 32 tat-22/07/2016 

Link għall-artiklu l-antik Reġistru tas-Sajd u l-Vħula tal-Baħar fil-Mediterran

Aqsam / Aqsam
Aqsam
Aqsam