Lejn Orizzont Turistiku u Kulturali Ġdid
Kampanja “Turiżmu Esperjenzjali u Interpretazzjoni tal-Wirt Kulturali għal Turiżmu Innovattiv”. 

Il-kampanja 'Turiżmu Esperjenzjali u Interpretazzjoni tal-Wirt Kulturali għal Turiżmu Innovattiv' tiffoka fuq it-tixrid tal-għarfien u l-ħiliet fis-settur turistiku u kulturali. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jippromwovi l-prinċipji tat-Turiżmu Esperjenzjali u li jinnova t-tekniki ta’ valorizzazzjoni u promozzjoni tal-wirt kulturali, permezz ta’ approċċ olistiku tipiku tal-Interpretazzjoni tal-Patrimonju. L-inizjattivi ppjanati jinkludu mhux biss taħriġ b’xejn, iżda wkoll riżorsi onlajn u kotba speċjalizzati, li jsiru aċċessibbli għal kull min jixtieq jikkontribwixxi għal turiżmu aktar konxju u kulturalment tarkku.

1) Kampanja “Turiżmu Esperjenzjali u Interpretazzjoni tal-Wirt Kulturali għal Turiżmu Innovattiv”.

  • 1.1) Il-Web tal-Għarfien: Oqsma tal-web fil-fond b'artikoli, folji tal-fatti u linji gwida disponibbli b'xejn.
    • Speċjali "Turiżmu u Marketing Esperjenzjali" 
    • Speċjali “Mużewijiet, Ekomużewijiet u Ċentri ta’ Interpretazzjoni” 
  • 1.2) Tixrid tal-Ħiliet: Possibbiltà li tieħu vantaġġ mill-korsijiet bażiċi li ġejjin b'xejn:
    • SPE200: Fondazzjonijiet u Prattiki tat-Turiżmu Esperjenzjali (16-il siegħa onlajn)
    • SPE201: Fundamenti u Prattiki tal-Interpretazzjoni tal-Wirt (16-il siegħa onlajn)

Dawn il-korsijiet għandhom l-għan li jippromwovu l-litteriżmu esperenzjali u approċċ olistiku għall-valorizzazzjoni tat-territorju, billi jintroduċu l-prinċipji fundamentali tal-esperjenzi u l-interpretazzjoni tal-wirt kulturali, b’eżempji prattiċi li juru l-applikazzjoni tagħhom.”

  • 1.3) Il-Kotba tal-Esperjenzi: Sensiela ta’ pubblikazzjonijiet iddedikati għall-esplorazzjoni ta’ diversi aspetti tat-Turiżmu Esperjenzjali u l-Interpretazzjoni tal-Wirt Kulturali. Dawn il-volumi joffru ħarsa ġenerali sħiħa u dettaljata, ideali għal professjonisti, studjużi u dilettanti fis-settur. 
    • 1.3.1) Mogħdijiet Esperjenzjali u Interpretazzjoni tal-Wirt Kulturali Vol 1: Oriġini u Prinċipji Teoretiċi Dan il-volum jesplora l-għeruq u l-pedamenti teoretiċi tat-turiżmu esperenzjali u l-interpretazzjoni tal-wirt kulturali, u jipprovdi bażi soda għal aktar studji u applikazzjonijiet prattiċi.
    • 1.3.2 Turiżmu u Marketing Esperjenzjali: Prinċipji, Studji ta’ Każijiet, Siġill ta’ Kwalità Espejenzjali, Ħiliet u Profili Professjonali Analiżi fil-fond tal-prinċipji tat-turiżmu u l-kummerċjalizzazzjoni tal-esperjenza, arrikkita minn studji ta’ każijiet konkreti. Il-volum jeżamina wkoll il-Marka tal-Kwalità Esperjenzjali u jiddeskrivi l-ħiliet u l-profili professjonali fis-settur.
    • 1.3.3 Minn Ekomużewijiet għal Ċentri ta’ Esperjenza ta’ Interpretazzjoni tal-Wirt (CEIP) Ħarsa ġenerali lejn il-progress mill-kunċett tal-ekomużew għal Ċentri moderni tal-Esperjenza tal-Interpretazzjoni tal-Patrimonju, li jesploraw l-evoluzzjoni u l-innovazzjoni fil-qasam.
    • 1.3.4 Iċ-Ċiklu tal-Ħiliet għall-Kostruzzjoni ta' Profili Professjonali u Standards ta' Taħriġ Dan il-volum jiffoka fuq l-iżvilupp tal-ħiliet meħtieġa biex jinbnew profili professjonali effettivi u standards ta’ taħriġ f’konformità ma’ standards internazzjonali bħall-EQF u l-ECVET.

Il-kotba tal-Esperjenzi, disponibbli fis-suq, jistgħu jitniżżlu b’xejn mill-websajt ACADEMIA.EDU biex jiffaċilitaw l-aċċess għal studjużi u dilettanti. Istruzzjonijiet dettaljati għat-tniżżil jistgħu jinstabu fil-folji ta 'informazzjoni hawn taħt. Barra minn hekk, kemm il-korsijiet kif ukoll il-kotba tal-Esperjenzi dalwaqt se jkunu disponibbli bl-Ingliż.  

Parti mill-inizjattiva tal-proġett usa': "Turiżmu Esperjenzjali u Interpretazzjoni tal-Wirt Kulturali”.  

Għal informazzjoni dwar ir-rekwiżiti meħtieġa għall-attendenza bla ħlas għall-korsijiet ta’ taħriġ, ibgħat email lil: experience@centrostudihelios.it

GĦAD-DETTALJI ARA L-PAĠNA IDDEdikata FUQ IL-WEBSITE ITINERARIIESPERIENZIALI.IT

Lejn Orizzont Turistiku u Kulturali Ġdid

 

 

Aqsam / Aqsam
Aqsam
Aqsam