Sqallija fuq in-Net: Proġetti fl-evidenza

Oqsma Tematiċi Ewlenin 

Uħud mill-arkivji tematiċi tal-Pjattaforma La Sicilia in Rete

Sqallija fuq ix-XibkaSqallija online

Sqallija fuq il-pjattaforma Net għall-Katalogu, Promozzjoni u Titjib tal-Wirt Kulturali Sqalli
Heritae Multimedia Archive, Unesco Sites, Nature, Archaeology, Myths and Legends, Enogastronomy, Network Cities, Sicily Media Gallery, Naturalistic Sicily, Archaeological Sicily, Sicily Enogastronomy, Myths and Legends of Sicily, Multimedia Archive of the Cultural Heritage of Sicily, Tourism Sicily siti kulturali tal-Unesco Sqallija. Siti Unesco Sqallin. L-għan ewlieni tal-proġett huwa li jikkontribwixxi għall-ikkatalogar, it-tisħiħ u l-promozzjoni tal-Wirt Kulturali Sqalli fil-forom kollha tiegħu minn dak tanġibbli (wirt kulturali storiku-artistiku, pajsaġġ u wirt naturali) għal dak intanġibbli (tradizzjoni, folklor, arti, ikel u nbid, sengħa tipika)

test tal-awdjo   /toħloq awdjo

 

Aqsam / Aqsam
Aqsam
Aqsam