Verificato
Paola.JPG
Raħal Ġdid, Malta
Triq Il Bacir Raħal Ġdid MT

Paola

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

00045      Tempji ta’ Kordin III / Kordin III Temples

00047      L-Ipogew ta’Ħal Saflieni / Saflieni Hypogeum

 00054       Xelters f’Paola / WWII Paola Shelter

 00623              Niċċa ta’ Santa Rita / Niche of Santa Rita

00624              Knisja tal-Patrijiet Kappuċini / Church of the Capuchin Friars

00625              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua

00626              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00627              Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill / Relief of the Madonna of Good Council

00628              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00629              Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St. Francis

00630              Niċċa ta’ San Pietru / Niche of St. Peter

00631              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St. Paul

00632              Niċċa tal-Madonna / Niche of the Madonna

00633              Niċċa ta’ San Vincenz Ferrer / Niche of St. Vincent Ferrer

00634              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00635              Knisja tal-Adorazzjoni Perpetwa / Church of the Perpetual Adoration

00636              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

00637              Niċċa ta’ Marija Bambina / Niche of the Child Madonna

00638              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00639              Knisja ta’ Ġesu ta’ Nażżaret / Church of Jesus of Nazareth

00640              Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re / Parish Church of Christ the King

00641              Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucified Christ

00642              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

00643              Knisja ta’ Santa Ubaldeska / Church of St. Ubaldeska

00644              Niċċa tal-Madonna tal-Grazzja / Niche of the Madonna of Graces

00645              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00646              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00647              Knisja tal-Madonna ta’ Lourdes / Church of the Madonna of Lourdes

 

Paola.JPG 3 anni fa
  • Devi essere loggato per poter scrivere un commento
Mostro 1 risultato
Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
Kordin_III_Temples.jpg
Triq Il Bacir, Raħal Ġdid, Malta 0.34 km
Marsa.JPG
Il-Marsa, Malta 1.09 km
Floriana_parish_church.jpeg.jpeg
Church of St. Publius, Triq San Publiju, Floriana, Malta 1.62 km
Fort Verdala foto del 1890.jpg
30-36 Fuq Verdala, Bormla, Malta 1.73 km
Herbert_Ganado_Gardens (Wikipedia).jpg
Triq Girolamo Cassar, Il-Belt Valletta, Malta 1.84 km
Ħamrun.JPG
Il-Ħamrun, Malta 1.86 km
Madonna_ta'_Damasku_(Tal-Griegi).jpg
18 Triq Il-Mina Kbira, Il-Birgu, Malta (geolocalizzazione provvisoria) 1.87 km
Pieta.JPG
Tal-Pietà, Malta 1.96 km
Fort St. Angelo (web).jpg
Xatt Il - Forn, Il-Birgu, Malta 1.98 km
lascaris-war-rooms.jpg
292 Triq Sant' Orsla, Il-Belt Valletta, Malta 1.98 km
Mostro 1 risultati di 40 su 444
Share This Post
Have your say!
11
Share