Verificato
Micabba.JPG
L-Imqabba, Malta
3 Triq It-Torrivincenti L-Imqabba MT

Mqabba (Micabba)

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

01442            Torri Vincenti / Vincenti Tower

 

01202                Sptar l-Antik / The Old Hospital

1836                  Statwa ta’ San Franġisk t’ Assisi / Statue of Saint Francis of Assisi

1837                  Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

1838                  Niċċa ta’ San Pawl / Niche of Saint Paul

1839                  Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of Saint Michael

1840                  Niċċa ta’ Kristu Re’ / Niche of Christ the King

1841                  Kappella tal-Madonna tas-Sokkors / Chapel of the Madonna of Sorrows

1842                  Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of Saint Michael

1843                  Knisja Parrokkjali tal-Assunta / Parish Church of the Assumption of the Madonna

1844                  Statwa ta’ Santu Rokku / Statue of Saint Roque

1845                  Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

1846                  Statwa ta’ Kristu Redentur / Statue of Christ Redeemer

1847                  Statwa ta’ San Ġwann il-Battista / Statue of Saint John the Baptist

1848                  Salib / Cross

1849                  Statwa tal-Assunta / Statue of the Assumption

1850                  Statwa tal-Assunta / Statue of the Assumption

1851                  Kappella ta’ Santa Katerina / Chapel of St. Catherine

1852                  Niċċa tal-Madonna tal-Qalb Imqaddsa / Niche of the Madonna of Sacro Cuor

1853                  Niċċa ta’ San Innoċent Martri / Niche of Saint Innocent Martyr

1854                  Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of Saint Joseph

1855                  Kappella ta’ San Bażilju / Chapel of Saint Basil

1856                  Kappella ta’ San Mikiel / Chapel of Saint Michael

1857                  Niċċa tal-Madonna tal-Purgatorju / Niche of the Madonna of Purgatory

1858                  Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of Saint Joseph

1859                  Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

1860                  Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

1861                  Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

1862                  Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of Saint Michael

1863                  Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of Saint Joseph

1864                  Niċċa ta’ San Pawl / Niche of Saint Paul

1865                  Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

 

Micabba.JPG 3 anni fa
  • Devi essere loggato per poter scrivere un commento
Mostro 1 risultato
Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
St_Luke's_church_Żurrieq.jpg
58-70 Triq San Luqa, Iż-Żurrieq, Malta 2.16 km
Ta_Sciuta_Tower.jpg
Torri Ta' Xutu, Triq Congreve, Qrendi, Malta 3.33 km
Qormi.JPG
Ħal Qormi, Malta 3.49 km
misqa tanks.jpg
Triq Lapsi, Is-Siġġiewi, Malta 3.53 km
memorial General Sir Walter Norris e Torre.jpg
Unnamed Road, Qrendi, Malta 3.59 km
Tal - Baqqari.jpg
Triq Ħal Far, Iż-Żurrieq, Malta 3.98 km
Tarxien.JPG
Ħal Tarxien, Malta 4.43 km
St Mary's Church, Għaxaq.JPG
21 Knisja, Ħal Għaxaq, Malta 4.53 km
Marsa.JPG
Il-Marsa, Malta 4.62 km
Paola.JPG
Raħal Ġdid, Malta 4.8 km
Santa Venera.JPG
Santa Venera, Malta 4.85 km
Ħamrun.JPG
Il-Ħamrun, Malta 4.85 km
ruts.JPG
Triq San Lawrenz ta' L-Gholja, Siggiewi, Malta 4.89 km
Kordin_III_Temples.jpg
Triq Il Bacir, Raħal Ġdid, Malta 5.01 km
Chiesa_di_Santa_Maria.jpg
87 Triq Emanuel Benjamin Vella, Birkirkara BKR1572, Malta 5.34 km
Malta_-_Birzebbuga_-_Triq_Ghar_Dalam_-_Ghar_Dalam_-_cave.jpg
Triq Ghar Dalam, Birżebbuġa, Malta 5.55 km
GharDalam-elefante nano.jpg
Triq Ghar Dalam, Birżebbuġa, Malta 5.57 km
Wied Znuber Dolmen.jpg
Unnamed Road, Birżebbuġa, Malta 5.57 km
Mostro 41 risultati di 80 su 437
Share This Post
Have your say!
00
Share