Xagħra
Street View (if present)
Technical Information

Xagħra

List of National Inventory of Cultural Heritage of the Maltese Islands
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

01092              Kappella tal-Karmnu (Ta'Ħamet) / Chapel Madonna of Mount Carmel                       Xagħra

01093              Statwa tal-Ecce Homo / Ecce Homo statues                                                                         Xagħra

01094              Niċċa ta 'Santa Rita / Niche of St. Rita                                                                                   Xagħra

01095              Niċċa ta 'Maria Child / Niche of the young Madonna                                                  Xagħra

01096              Niċċa tal-Madonna ta 'Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes                             Xagħra

01097              Niċċa tal-Madonna tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows                               Xagħra

01098              Niċċa ta 'San Antnin ta' Padua / Niche of St. Anthony of Padua                                 Xagħra

01099              Niċċa tal-Qalb ta 'Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                       Xagħra

01100              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumpion of the Madonna                                         Xagħra

01101              Niċċa ta 'Santa Rita / Niche of St. Rita                                                                                   Xagħra

01102              Niċċa ta 'San Pawl / Niche of St. Paul                                                                                    Xagħra

01103              Niċċa ta 'San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01104              Niċċa ta 'San Antnin ta' Padua / Niche of St. Anthony of Padua                                 Xagħra

01105              Niċċa ta 'San Mikiel / Niche of St. Michael                                                                            Xagħra

01106              Niċċa tal-Madonna tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows                               Xagħra

01107              Knisja Parrokjali tat-twelid tal-Madonna / Parish Church of the nativity of the Madonna            Xagħra

01108              Niċċa tal-Madonna tal-Ħniena / Niche of the Madonna of Mercy                                  Xagħra

01109              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel                 Xagħra

01110              Niċċa tal-Madonna ta 'Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes                             Xagħra

01111              Statwa tal-Madonna tal-Isperanza / Statue of the Madonna of Hope                          Xagħra

01112              Knisja tan-Nazzarenu / Church of Christ Nazarene                                                            Xagħra

01113              Niċċa ta 'Sant Wistin / Niche of St. Augustine (Maria Gaudorium)                                Xagħra

01114              Niċċa ta 'San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01115              Niċċa tal-Qalb ta 'Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                       Xagħra

01116              Niċċa vojta / Empty Niche                                                                                                           Xagħra

01117              Knisja ta 'San Anton Abbati / Church of St. Anthony the Abbot                                     Xagħra

01118              Statwa tal-Qalb ta 'Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus                                   Xagħra

01119              Niċċa ta 'San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01120              Niċċa tal-Qalb ta 'Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                       Xagħra

01121              Reliev tal-Sagra Familja / Relief of the Holy Family                                                           Xagħra

01122              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel                 Xagħra

01123              Niċċa ta 'San Ġużepp / Niche of St Joseph                                                                          Xagħra

01124              Niċċa tal-Madonna ta 'Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes                             Xagħra

00001                                                          It-Tempji tal-Ġġantija / Ġġantija Temples Xagħra

00005                                                          Il-Mitħna ta 'Kola' / Ta'Kola 'Windmill   Xagħra

00026      Iċ-Ċirku tax-Xagħra / Xagħra Stone Circle                                                        Xagħra

00030      In-Nuffara / Nuffara Bronze Age Settlement                                                      Xagħra

 

01703              Remains of Ramla Entrenchment                                                                                     Xagħra

 

Share / Share
Share
Location
Rate it (1 to 5)
0.000
Location
19 G Deacon
Send a notice to the publisher

  Name (required)

  Email (required)

  Subject

  Message

  Share / Share
  Share
  Share