Żejtun
Street View (se presente)
Descrizione

Żejtun

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

1896                   Knisja tal-Madonna tal-Ħniena / Church of the Madonna of Mercy

1897                   Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

1898                   Niċċa ta’ San Ġużepp Niche of St. Joseph

1899                   Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

1900                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of our Lady of Mt. Carmel

1901                   Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

1902                   Niċċa tal-Qalb ta’ Marija / Niche of the Sacred Heart of  Mary

1903                   Niċċa ta’ Kristu Sultan / Niche of Christ the King

1904                   Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua

1905                   Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucifix

1906                   Niċċa tal-Madonna tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows

1907                   Kappella tas-Sinjura / Chapel of our Lady

1908                   Kappella ta’ Santa Marija / Chapel of St. Mary

1909                   Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of Rosary

1910                   Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St. Michael

1911                   Kappella ta’ Sant Anġlu / Chapel of St. Angelo

1912                   Niċċa tal-profeta Daniel / Niche of Prophet Daniel

1913                   Niċċa ta’ Santa Rita / Niche of St. Rita

1914                   Kappella tal-Mater Boni Consili / Chapel of Our Lady of good Counsel

1915                   Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju Niche of the Madonna of Rosary

1916                   Niċċa ta’ San Ġwann il-Battista / Niche of St. John the Baptist

1917                   Kurċifiss / Crucifix

1918                   Salib tal-Parroċċa / Parish Cross

1919                   Statwa ta’ Santu Rokku / Statue of St. Roque

1920                   Statwa ta’ Santa Katerina / Statue of St. Catherine

1921                   Parroċċa ta’ Santa Katerina / Parish Church of St. Catherine

1922                   Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

1923                   Niċċa ta’ San Lawrenz / Niche of St. Lawrence

1924                   Niċċa tal-Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

1925                   Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

1926                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mt. Carmel

1927                   Niċċa ta’ Santa Katerina / Niche of St. Catherine

1928                   Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of Rosary

1929                   Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucifix

1930                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mt. Carmel

1931                   Statwa ta’ San Girgor / Statue of St. Gregory

1932      Kappella ta’ San Girgor u Sta. Katerina /

Chapel of St. Gregory and St. Catherine

1933                   Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

1934                   Knisja tan-Nazzarenu / Church of Jesus of Nazareth

1935                   Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

1936                   Statwa ta’ San Pawl / Statue of St. Paul

1937                   Niċċa tal-Isqof San Nikola / Niche of Bishop St. Nicholas

1938                   Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

1939                   Reliev ta’ San Franġisk Saverju / Relief of St. Francis Saverio

1940                   Niċċa ta’ Santa Katerina / Niche of St. Catherine

1941                   Niċċa tar-Redentur / Niche of Christ the Redeemer

1942                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu /  Niche of our Lady of Mt. Carmel

1943                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu /Niche of our Lady of Mt. Carmel

1944                   Niċċa ta’ Santa Katerina /Niche of St. Catherine

1945                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu /Niche of our Lady of Mt. Carmel

1946                   Niċċa ta’ Santa Katerina /Niche of St. Catherine

1947                   Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of Sacred Heart of Jesus

1948                   Statwa ta’ Santu Rokku / Statue of St. Roque

1949                   Statwa ta’ Santa Katerina / Statue of St. Catherine

1950                   Reliev tad-Duluri / Relief of the Madonna of Sorrows

1951                   Niċċa ta’ San Baskal ta’ Baylon / Niche of St. Pascal Baylon

1952                   Statwa ta’ Santa Tereża / Statue of St. Theresa

1953                   Kappella tal-Ispirtu Santu / Chapel of the Holy Spirit

1954                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu /Niche of our Lady of Mt. Carmel

1955                   Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

1956                   Niċċa ta’ Sant Anton / Niche of St. Anthony

1957                   Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

1958                   Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

1959                   Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of Madonna of Lourdes

1960                   Niċċa tal-Madonna tad-Duluri / Niche of the Madonna of Sorrows

1961                   Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

1962                   Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

1963                   Kappella tas-Salvatur / Chapel of Christ the Saviour

1964                   Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

1965                   Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucifix

1966                   Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucifix

1967                   Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of Rosary

1968                   Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of our Lady of Mt. Carmel

1969                   Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucifix

1970                   Niċċa tal-Madonna taċ-ċintura / Niche of the Madonna of the Girdle

1971                   Kappella ta’ San Klement / Chapel of St. Clement

1972                   Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of Our Lady of the Rosary

1973                   Niċċa tal-Madonna tad-Dawl / Niche of the Madonna of light

1974                   Niċċa vojta tal-Assunta / Empty niche of the Assumption

1975                   Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

1976                   Kappella ta’ San Nikola / Chapel of St. Nicholas

1977                   Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of Our Lady of the Rosary

1978                   Kappella ta’ Santa Marija ta’ Hal-Tmin / Chapel of St. Mary of Hal-Tmin

1979                   Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St. Michael

01247                 Villa Cagliares

00010               Tempju ta’ Ħal Ġinwi / Ħal Ġinwi Temple

01248                 Cimiterju ta’ Santu Rokku / Cemetery of St. Roque

01249                 Il-Gnien Tal-Kmand

 

 

Condividi/Share
Share
Luogo
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Luogo
31 Vassalli
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Condividi/Share
  Share
  Share