Voti, Commenti e Esperienze utente
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Luogo
292 Triq Il-Vitorja

Qormi (Curmi)

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

00323              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00324              Niċċa vojta (possibilment ta’ San Frangisk) / Empty Niche (possibly of St Francis)

00325              Statwa ta’ San Franġisk / Statue of St Francis

00326              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00327              Niċċa ta’ San Ġwann tas-salib / Niche of St John of the Cross

00328              Reliev tal-Madonna tal-Karmnu / Relief of the Madonna of Mount Carmel

00329              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00330              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00331              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

00332              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00333              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00334              Niċċa ta’ San Tumas / Niche of St Thomas

00335              Niċċa ta’ San Pietru Martri / Niche of St Peter the Martyr

00336              Statwa ta’ San Bastjan / Statue of St Sebastian

00337              Niċċa ta’ San Bastjan / Niche of St Sebastian

00338              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00339              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00340              Statwa ta’ San Ġorġ / Statue of St George

00341              Niċċa ta’ Kristu bis-salib / Niche with Christ carrying the cross

00342              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00343              Niċċa ta’ San Ġiljan / Niche of St Julian

00344              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00345              Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill / Relief of the Madonna of Good Counsel

00346              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

00347              Niċċa ta’ Kristu Re / Niche of the Christ the King

00348              Niċċa ta’ San Lawrenz / Niche of St Lawrence

00349              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00350              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

00351              Niċċa ta’ San Lawrenz / Niche of St Lawrence

00352              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

00353              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

00354              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00355              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00356              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00357              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00358              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00359              Reliev tal-Madonna tal-Erwieħ / Relief of the Madonna of All Souls

00360              Reliev ta’ San Bastjan u San Ġorġ / Relief of St Sebastian and St George

00361              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00362              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00363              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00364              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00365              Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St Francis

00366              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00367              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00368              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00369              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

00370              Niċċa tal-Madonna Medjatriċi / Niche of the Madonna Mediatrix of all Graces

00371              Reliev tal-Madonna tal-Karmnu / Relief of the Madonna of Mount Carmel

00372              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00373              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00374              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00375              Kappella ta’ San Franġisk de Paul / Chapel of St Francis de Paul

00376              Kappella tal-Lunzjata / Chapel of the Annunciation

00377              Niċċa ta’ San Raffael / Niche of St Raphael

00378              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00379              Statwa ta’ San Lwigi Gonzaga / Statue of St Louis Gonzaga

00380              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00381              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00382              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque                                                                                 

00383              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00384              Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ / Parish Church of St George

00385              Statwa ta’ San Publiju / Statue of St Publius

00386              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00387              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00388              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00389              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00390              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00391              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00392              Niċċa ta’ San Ġwann il-Battista / Niche of St John the Baptist

00393              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00394              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00395              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00396              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00397              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00398              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00399              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00400              Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St Francis

00401              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

00402              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00403              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00404              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00405              Statwa tal-Madonna / Statue of the Madonna

00406              Kappella ta’ Santa Marija fuq tal-blat / Chapel of Santa Marija Fuq tal-Blat

00407              Niċċa ta’ Kristu Re / Niche of Christ the King

00408              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00409              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00410              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00411              Niċċa ta’ Kristu Salvatur / Niche of the Risen Christ

00412              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00413              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

00414              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00415              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00416              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00417              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00418              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00419              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00420              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00421              Reliev tal-Madonna ta’ Pinu / Relief of the Madonna of Ta’ Pinu

00422              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00423              Statwa tal-Madonna ta’ Lourdes / Statue of the Madonna of Lourdes

00424              Reliev tal-Assunta / Relief of the Assumption

00425              Niċċa tal-Madonna tal-Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00426              Kappella ta’ Santa Marija tal-Qrejqċa / Chapel of Santa Marija tal-Qrejqca

00427              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00428              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00429              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00430              Kappella ta’ San Pietru Martri / Chapel of St Peter the Martyr

00431              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00432              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00433              Statwa tal-Madonna tar-Rużarju / Statue of the Madonna of the Rosary

00434              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

00435              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00436              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00437              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00438              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00439              Statwa ta’ San Ġorġ / Statue of St George

00440              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00441              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

00442              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00443              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00444              Kappella ta’ Santa Katerina / Chapel of St Catherine

00445              Reliev tal-Madonna tal-Erwieħ / Relief of the Madonna of All Souls

00446              Niċċa tal-Madonna / Niche of the Madonna

00447              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00448              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00449              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00450              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00451              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00452              Reliev tal-Madonna tal-Karmnu / Relief of the Madonna of Mount Carmel

00453              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

00454              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00455              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00456              Reliev tal-Pieta / Relief of the Pieta

00457              Knisja tat-twelid tal-Madonna / Church of the Birth of the Madonna

00458              Statwa ta’ San Ġużepp / Statue of St Joseph

00459              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00460              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00461              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00462              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00463              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

00464              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00465              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00466              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00467              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St Anthony of Padua

00468              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00469              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00470              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00471              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00472              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00473              Niċċa ta’ Sant Indrija / Niche of St Andrew

00474              Niċċa ta’ San Ġwakkin / Niche of St Joachim

00475              Niċċa ta’ Kristu Re / Niche of Christ the King

00476              Niċċa ta’ San Nikola / Niche of St Nicholas

00477              Niċċa tal-Madonna / Niche of the Madonna

00478              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00479              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00480              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00481              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00482              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00483              Skultura tas-Sagra Familja / Sculpture of the Holy Family

00484              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00485              Niċċa tal-Madonna Medjatriċi / Niche of the Madonna Mediatrix of all Graces

00486              Kappella ta’ Santa Marija tal-Ħlas / Chapel of Santa Marija tal-Ħlas

00487              Statwa tal-Madonna / Statue of the Madonna

00488              Statwa ta’ San Pietru / Statue of St Peter

00489              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00490              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00491              Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill / Relief of the Madonna of Good Counsel

00492              Niċċa ta’ San Ġorġ / Niche of St George

00493              Niċċa ta’ San Bastjan / Niche of St Sebastian

00494              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00495              Reliev tal-Madonna tal-Karmnu / Relief of the Madonna of Mount Carmel

00496              Niċċa ta’ San Ġwakkin / Niche of St Joachim

00497              Kappella ta’ San Bastjan / St Sebastian Chapel

00498              Knisja Parrokkjali ta’ San Bastjan / St Sebastian Parish Church

01208                 Palazzo Stagna

 

Informazioni sulla geolocalizzazione e sul tragitto per raggiungere il luogo
Visualizza il luogo con Street View (se presente). Pertinente solo se riferito a beni tangibili con indirizzo associato.
Luogo
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message