Descrizione

Paola

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

00045      Tempji ta’ Kordin III / Kordin III Temples

00047      L-Ipogew ta’Ħal Saflieni / Saflieni Hypogeum

 00054       Xelters f’Paola / WWII Paola Shelter

 00623              Niċċa ta’ Santa Rita / Niche of Santa Rita

00624              Knisja tal-Patrijiet Kappuċini / Church of the Capuchin Friars

00625              Niċċa ta’ Sant Antnin ta’ Padova / Niche of St. Anthony of Padua

00626              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00627              Reliev tal-Madonna tal-Buon Kunsill / Relief of the Madonna of Good Council

00628              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00629              Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St. Francis

00630              Niċċa ta’ San Pietru / Niche of St. Peter

00631              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St. Paul

00632              Niċċa tal-Madonna / Niche of the Madonna

00633              Niċċa ta’ San Vincenz Ferrer / Niche of St. Vincent Ferrer

00634              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00635              Knisja tal-Adorazzjoni Perpetwa / Church of the Perpetual Adoration

00636              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

00637              Niċċa ta’ Marija Bambina / Niche of the Child Madonna

00638              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00639              Knisja ta’ Ġesu ta’ Nażżaret / Church of Jesus of Nazareth

00640              Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re / Parish Church of Christ the King

00641              Niċċa tal-Kurċifiss / Niche of the Crucified Christ

00642              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St. Joseph

00643              Knisja ta’ Santa Ubaldeska / Church of St. Ubaldeska

00644              Niċċa tal-Madonna tal-Grazzja / Niche of the Madonna of Graces

00645              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus

00646              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00647              Knisja tal-Madonna ta’ Lourdes / Church of the Madonna of Lourdes

 

Condividi/Share
Share
Street View (se presente)
Luogo
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Luogo
Triq Il Bacir
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Condividi/Share
  Share
  Share