Otello Profazio - La baronessa di Carini
Street View (se presente)
Descrizione

Otello Profazio – La baronessa di Carini

LA BARUNISSA DI CARINI

Chiangi Palermu e chiangi Siracusa…
Carini c’è lu luttu ad ogni casa…
Cu’ la purtò ‘sta nova dolurusa
mai paci pozza avìri a la so casa!…

La megghiu stella ca rideva ‘n cielu,
anima senza vesti e senza velu…
la megghiu stella di li serafini:
pòvera Baronessa di Carini!…

Vicinu a lu casteddhu di Carini
và giriannu un bellu cavalieri…
Lu Vernagallu di sangu gentili,
chi di la gioventù l’onuri têni…

Ed ora pi lu chianu vi cumpàri,
supra un cavaddhu chi vola senz’ali…
Ora di notti cu lu mandulinu
sentiti la so vuci a lu giardinu…

Vôli scansari l’amurusi affanni,
e a tutti ‘sti premuri non rispunni…
Ma dintra brucia di putenti fiammi
la barunissa, e tutta si cunfunni!…

Cci dici la ragiuni: “Lassa stari”;
ma ‘o cori non si poti cumandari…
Ca la ragioni cci ha pocu valuri:
supra ogni cosa domina l’amuri!…

Lu munnu è fattu di ‘nvidiusi e ‘ngrati…
Lu fattu cci lu cùntanu a lu patri…
Afferra lu baruni spata ed ermu:
“vola, cavaddhu, fòra di Palermu!…”

La bella baronessa di Carini
stava affacciata nni lu so barcuni…
chi abbivirava li rosi e li sciuri…
Cu l’occhi ‘n cielu e la menti all’amuri!…

Viju venìri ‘na cavalleria:
chistu è mè patri chi vêni pi mia!…
Tuttu vistutu a la cavallerizza:
chistu è mè patri chi vêni e m’ammazza!…

Signuri Patri, chi viniti a fari
Signura figlia, vi vegnu ad ammazzari
e lu baruni chinu di furoei tira la spada
e ci spacca lu copri
lu primu corpu la bedda cadiu,
l’appressu corpu la bedda muriu
lu primu corpu l’ebbi ‘ntra li rini
l’appressu ci spaccau curuzzu e vini

Cutrritui tutti genti di Carini
ora ca è mortu lu chi beddu ciuri,
la megghiu stella di li serafini,
povera baronessa di Carini,
povera baronessa di Carini

 

otello

Clicca per vedere su Google Maps
Dai una valutazione (da 1 a 5)
2.001
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

    Share