Birkirkara (Birchicara)
Street View (se presente)
Descrizione

Birkirkara (Birchicara)

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

00200              Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus

00201              Statwa ta’ San Mikiel / Statue of St Michael

00202              Knisja ta’ San Franġisk / Church of St Francis of Assisi

00203              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00204              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00205              Niċċa ta’ San Kostantinu / Niche of St Constantine

00206              Statwa ta’ San Ġużepp / Statue of St Joseph

00207              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00208              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00209              Statwa ta Sant Antnin / Statue of St Anthony

00210              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

00211              Niċċa tal-Qalb ta’ Marija / Niche of the Madonna of Sacro Cuor

00212              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00213              Statwa tal-Assunta / Statue of the Assumption

00214              Statwa ta’ San Ġużepp / Statue of St Joseph

00215              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00216              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00217              Statwa ta’ San Vinċenz / Statue of St Vincent

00218              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00219              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00220              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00221              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00222              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00223              Knisja ta’ Santu Rokku / Church of St Roque

00224              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00225              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00226              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00227              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00228              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00229              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00230              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00231              Niċċa tas-Sagra Familja / Niche of the Holy Family

00232              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00233              Niċċa tal-Madonna bil-Bambin / Niche of the Madonna with Jesus

00234              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

00235              Knisja Parrokkjali ta’ Santa Elena / Parish Church of St Helen

00236              Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

00237              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00238              Knisja ta’ Sant Antnin / Church of St Anthony

00239              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00240              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00241              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                                  

00242              Reliev tal-Madonna / Relief of the Madonna                                                                             

00243              Reliev tal- Qalb ta’ Ġesu / Relief of the Sacred Heart of Jesus                                                

00244              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen                                                                                  

00245              Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St Francis                                                                               

00246              Reliev ta’ Santa Elena / Relief of St Helen                                                                                   

00247              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel                          

00248              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen                                                                                    

00249              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception                          

00250              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00251              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00252              Reliev ta’ Santa Elena / Relief of St Helen

00253              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00254              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00255              Statwa ta’ Kristu Redentur / Statue of Christ the Redeemer

00256              Niċċa ta’ Kristu Flaġġellat / Niche of the Flagellation of Jesus

00257              Niċċa ta’ San Ġwann Evanġelista / Niche of St John the Evangelist

00258              Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

00259              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00260              Niċċa tal-Madonna tal-Ħerba / Niche of the Madonna tal-Ħerba

00261              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00262              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00263              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00264              Niċċa Vojta / Empty Niche

00265              Niċċa ta’ Kristu Msallab / Niche of the Crucifixion of Jesus

00266              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00267              Knisja tal-Vittorja (Twelid tal-Madonna) / Victory Church ( Nativity of the Madonna)

00268              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00269              Niċċa Vojta / Empty Niche

00270              Niċċa Vojta / Empty Niche

00271              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00272              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00273              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00274              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00275              Reliev ta’ San Franġisk / Relief of St Francis of Assisi

00276              Reliev ta’ San Mark / Relief of St Mark

00277              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00278              Knisja tal-Madonna tal-Ħerba / Church of the Madonna tal-Ħerba

00279              Reliev tas-Sagra Familja / Relief of the Holy Family

00280              Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus

00281              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00282              Knisja ta’ Marija għajnuna tal-Insara / Church of Mary Help of Christians

00283              Salib / Cross

00284              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00285              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00286              Knisja ta’ San Alfons / Church of St Alphonse

00287              Knisja ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux / Church of St Theresa of Lisieux

00288              Statwa ta’ Santa Tereża ta’ Avila / Statue of St Theresa of Avila

00289              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00290              Niċċa tal-Erwieħ (tal-Infetti) / Niche of All Souls

00291              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00292              Knisja tal-Qalb Imqaddsa / Church of the Sacred Heart

00293              Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija (Knisja Qadima) / St Mary’s Parish Church

00294              Niċċa ta’ Santa Marija / Niche of St Mary

00295              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00296              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00297              Niċċa ta’ San Ġwann Battista / Niche of St John the Baptist

00298              Knisja ta’ San Pawl / Church of St Paul

00299              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00300              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00301              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00302              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00303              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00304              Niċċa ta’ Sant Antnin / Niche of St Anthony

00305              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00306              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00307              Reliev tal-Madonna bil-Bambin / Relief of Madonna and Child

00308              Niċċa Vojta / Empty Niche

00309              Reliev / Relief

00310              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00311              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00312              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00313              Niċċa Vojta / Empty Niche

00314              Niċċa ta’ Santa Marija / Niche of St Mary

00315              Niċċa Vojta / Empty Niche

00316              Niċċa Vojta / Empty Niche

00317              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00318              Niċċa Vojta / Empty Niche

00319              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00320              Reliev tal-Madonna / Relief of a Madonna

00321              Reliev ta’ San Ġużepp / Relief of St Joseph

00322              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

01433              It-Torri ta’ Birkirkara / Birkirkara Tower

01165              Akwadott ta’ Wignacourt / Wignacourt Aqueduct

Condividi/Share
Share
Luogo
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Luogo
1194 Triq Dun Karm
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  Condividi/Share
  Share
  Share