Voti, Commenti e Esperienze utente
Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Luogo
1194 Triq Dun Karm

Birkirkara (Birchicara)

Elenco Inventario nazionale dei beni culturali delle isole maltesi
National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands (NICPMI)

00200              Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus

00201              Statwa ta’ San Mikiel / Statue of St Michael

00202              Knisja ta’ San Franġisk / Church of St Francis of Assisi

00203              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00204              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00205              Niċċa ta’ San Kostantinu / Niche of St Constantine

00206              Statwa ta’ San Ġużepp / Statue of St Joseph

00207              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00208              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00209              Statwa ta Sant Antnin / Statue of St Anthony

00210              Niċċa ta’ San Pawl / Niche of St Paul

00211              Niċċa tal-Qalb ta’ Marija / Niche of the Madonna of Sacro Cuor

00212              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00213              Statwa tal-Assunta / Statue of the Assumption

00214              Statwa ta’ San Ġużepp / Statue of St Joseph

00215              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00216              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00217              Statwa ta’ San Vinċenz / Statue of St Vincent

00218              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00219              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00220              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00221              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00222              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00223              Knisja ta’ Santu Rokku / Church of St Roque

00224              Niċċa ta’ Santu Rokku / Niche of St Roque

00225              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00226              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00227              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00228              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00229              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00230              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00231              Niċċa tas-Sagra Familja / Niche of the Holy Family

00232              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00233              Niċċa tal-Madonna bil-Bambin / Niche of the Madonna with Jesus

00234              Niċċa tal-Assunta / Niche of the Assumption

00235              Knisja Parrokkjali ta’ Santa Elena / Parish Church of St Helen

00236              Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

00237              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00238              Knisja ta’ Sant Antnin / Church of St Anthony

00239              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00240              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00241              Niċċa tal-Qalb ta’ Ġesu / Niche of the Sacred Heart of Jesus                                                  

00242              Reliev tal-Madonna / Relief of the Madonna                                                                             

00243              Reliev tal- Qalb ta’ Ġesu / Relief of the Sacred Heart of Jesus                                                

00244              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen                                                                                  

00245              Niċċa ta’ San Franġisk / Niche of St Francis                                                                               

00246              Reliev ta’ Santa Elena / Relief of St Helen                                                                                   

00247              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel                          

00248              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen                                                                                    

00249              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception                          

00250              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00251              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00252              Reliev ta’ Santa Elena / Relief of St Helen

00253              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00254              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00255              Statwa ta’ Kristu Redentur / Statue of Christ the Redeemer

00256              Niċċa ta’ Kristu Flaġġellat / Niche of the Flagellation of Jesus

00257              Niċċa ta’ San Ġwann Evanġelista / Niche of St John the Evangelist

00258              Statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Statue of the Immaculate Conception

00259              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00260              Niċċa tal-Madonna tal-Ħerba / Niche of the Madonna tal-Ħerba

00261              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00262              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00263              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00264              Niċċa Vojta / Empty Niche

00265              Niċċa ta’ Kristu Msallab / Niche of the Crucifixion of Jesus

00266              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00267              Knisja tal-Vittorja (Twelid tal-Madonna) / Victory Church ( Nativity of the Madonna)

00268              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00269              Niċċa Vojta / Empty Niche

00270              Niċċa Vojta / Empty Niche

00271              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00272              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00273              Statwa ta’ San Pawl / Statue of St Paul

00274              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00275              Reliev ta’ San Franġisk / Relief of St Francis of Assisi

00276              Reliev ta’ San Mark / Relief of St Mark

00277              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00278              Knisja tal-Madonna tal-Ħerba / Church of the Madonna tal-Ħerba

00279              Reliev tas-Sagra Familja / Relief of the Holy Family

00280              Statwa tal-Qalb ta’ Ġesu / Statue of the Sacred Heart of Jesus

00281              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00282              Knisja ta’ Marija għajnuna tal-Insara / Church of Mary Help of Christians

00283              Salib / Cross

00284              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

00285              Statwa ta’ Santa Elena / Statue of St Helen

00286              Knisja ta’ San Alfons / Church of St Alphonse

00287              Knisja ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux / Church of St Theresa of Lisieux

00288              Statwa ta’ Santa Tereża ta’ Avila / Statue of St Theresa of Avila

00289              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00290              Niċċa tal-Erwieħ (tal-Infetti) / Niche of All Souls

00291              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00292              Knisja tal-Qalb Imqaddsa / Church of the Sacred Heart

00293              Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija (Knisja Qadima) / St Mary’s Parish Church

00294              Niċċa ta’ Santa Marija / Niche of St Mary

00295              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00296              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00297              Niċċa ta’ San Ġwann Battista / Niche of St John the Baptist

00298              Knisja ta’ San Pawl / Church of St Paul

00299              Niċċa tal-Pieta / Niche of the Pieta

00300              Niċċa ta’ San Ġużepp / Niche of St Joseph

00301              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00302              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00303              Niċċa tal-Madonna tar-Rużarju / Niche of the Madonna of the Rosary

00304              Niċċa ta’ Sant Antnin / Niche of St Anthony

00305              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00306              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00307              Reliev tal-Madonna bil-Bambin / Relief of Madonna and Child

00308              Niċċa Vojta / Empty Niche

00309              Reliev / Relief

00310              Niċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni / Niche of the Immaculate Conception

00311              Niċċa tal-Madonna ta’ Lourdes / Niche of the Madonna of Lourdes

00312              Niċċa tal-Madonna tal-Karmnu / Niche of the Madonna of Mount Carmel

00313              Niċċa Vojta / Empty Niche

00314              Niċċa ta’ Santa Marija / Niche of St Mary

00315              Niċċa Vojta / Empty Niche

00316              Niċċa Vojta / Empty Niche

00317              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00318              Niċċa Vojta / Empty Niche

00319              Niċċa ta’ Santa Elena / Niche of St Helen

00320              Reliev tal-Madonna / Relief of a Madonna

00321              Reliev ta’ San Ġużepp / Relief of St Joseph

00322              Niċċa ta’ San Mikiel / Niche of St Michael

01433              It-Torri ta’ Birkirkara / Birkirkara Tower

01165              Akwadott ta’ Wignacourt / Wignacourt Aqueduct

Informazioni sulla geolocalizzazione e sul tragitto per raggiungere il luogo
Visualizza il luogo con Street View (se presente). Pertinente solo se riferito a beni tangibili con indirizzo associato.
Luogo
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message